AUTOMATYKA ELEKTRYCZNA

STRONA GŁÓWNAAUTOMATYKAFOTOKONTAKTMAPA STRONY

STACJE UZDATNIANIA WODY

                   

                                       
                                       

                                       
                                       
     

     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

   
   
   
   
   
   
             

Układy sterowania STACJI UZDATNIANIA WODY realizowane były w oparciu o sterowniki TSX 37 MIKRO, TWIDO Schneider Electric,

Siemens S7-200, VERSA MAX MICRO Fanuc, HORNER i dotykowe graficzne panele operatorskie MAGELIS XBT GT, ASTRADA,

     

panele tekstowe SIMATIC OP lub panela sprzężone ze sterownikami HORNER.

     
     

W innych rozwiązaniach zastosowano przekaźniki programowalne ZELIO Schneider Electric,

     
     

Uzależnione to zastało od wymagań technologicznych, projektowych oraz oczekiwań klienta dotyczących wizualizacji procesu.

     

W ramach projektów wykorzystano również transmisję radiową do komunikacji z oprogramowaniem wizualizacyjnym typu SCADA

     

oraz do komunikacji sterowników z oddalonymi układami wejść - wyjść.

     
Stacje uzdatniania wody powstawały w ramach współpracy z firmami:

AQUA cz.d.a., Zakładem Naprawy i Konserwacji Urządzeń Technicznych Andrzej Śnieżyński, D-CONTROL i BHE DYCHÓW

       

ZOBACZ ZDJĘCIA

           

 

           
       

CZYSZCZARKI KRAT FILTRUJĄCYCH KORYTA WODNE GENERATORÓW ELEKTROWNI WODNYCH

       
               
   

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Układ sterowania CZYSZCZARKI zrealizowany został w oparciu o sterowniki:

     

 TWIDO Schneider Electric, VERSA MAX MICRO Fanuc i UNITRONICS.

Do wizualizacji wykorzystane zostały panele operatorskie MAGELIS Schneider Electric,

     

ASTRADA lub sprzężone ze sterownikiem UNITRONICS.

     

Przy realizacji czyszczarek eksportowanych, wykorzystane zostały moduły GSM

umożliwiające kontrolę stanów za pomocą sieci GSM.

Czyszczarki powstały w ramach współpracy z firmami: BHE DYCHÓW, PUH DOBRZYŃSKI i D-CONTROL

 
       

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

       

 

 MODERNIZACJE LINII PRODUKCYJNYCH DO OBRÓBKI PŁYT MEBLOWYCH

         
               

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 

   
   
   
   
   
   

Układy sterowania linii produkcyjnych do obróbki mechanicznej prefabrykatów - płyt meblowych,

 zrealizowane zostały w oparciu o sterowniki TWIDO TELEMECANIQUE

     

i  panele operatorskie MAGELIS XBT-N Schneider Electric.

     
     

Kolorystyka ekranów w sposób jednoznaczny - widoczny z daleka określa stan danej linii.

     
   

Linię zmodernizowano w ramach współpracy z firmą ZUT Janusz Żalejko.

   
                                         
           

 

           
             

MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA GENERATORÓW ELEKTROWNI WODNYCH

             
                           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                 
          Realizacje projektów oparte były        
          o sterowniki TSX 37 MIKRO        
          Schneider Electric. Dotyczyły zmiany powiązania        
          między wirnikiem i kierownicą.        
                                                 
          Dodatkowym elementem była wymiana        
          dotycząca panelu operatorskiego na nowszy        
          model, ale równocześnie zachowując        
          koncepcję programową twórców elektrowni.        
          Zastosowany został panel operatorski        
            MAGELIS XBT-PM Schneider Electric.        
          Oprogramowanie użytkowe panelu        
          całkowicie dostosowano do wymagań klienta.        
              Modernizację oprogramowania wykonano w ramach współpracy z firmą MADEX.            
                                                                               
                                                                               

JAZY ELEKTROWNI WODNYCH

                                                       
                Sterowanie jazami oparte zostało o przekaźniki        
                programowalne EASY serii 800, które okazały się        
                najlepsze do takich zastosowań.        
                             
                             
                                ZOBACZ ZDJĘCIA
                                                       
                 

               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                       
                                                       
   

Jazy powstały w ramach współpracy z firmami: BHE DYCHÓW i PUH DOBRZYŃSKI